Tečna paprika

Prirodna, tečna paprika od autohtone lokošničke sorte.

Koncentrovana tečna forma začina, dobijena ekstrakcijom začina sa vodenim rastvaračem.

paprika estrakti horoizontalne

Tečna paprika

  • Aquaresin capsicum 45 000 UC
  • Koncentrovana tečna forma začina
  • Ekstrakcija vodenom smolom
  • Doziranje od 2 do 10 grama po kilogramu mesne mase
  • Pakovanja od 1, 5 i 10 litara
  • Zagarantovan kontinuitet kvaliteta